Texty k zamyšlení: Neudělá nic víc než to co musí

Texty k zamyšlení: Neudělá nic víc než to co musí

NHS pracuje s učením pomocí snahy koně vyhnout se nepříjemnému. Cílem je díky jemně a citlivě fázovanému tlaku přimět koně tomuto tlaku se vyhnout, a tím naučit koně vykonávat požadované chování.

To co mě nutí posunout se dál, je skutečnost, že i jemně fázovaný tlak pro koně není nic jiného, než nepříjemná situace. Nic jiného než koktejl hormonů souvisejících se stresem, a my jsme tak nuceni pracovat s emocemi zvířete a s nimi spojenou snahou o vyhýbavé chovaní.

Nic na tom nezmění ani to, že správně vykonaný cvik přinese odměnu ve formě odstranění nepříjemného, kůň si velmi dobře uvědomuje, že zdrojem nepříjemného je člověk a vyhýbavé chování je pak spojené s nim tím více, čím méně citlivě dokáže člověk s negativním posilováním pracovat.

Další co mě utvrdilo, že je potřeba podívat se někam dál, byla poznámka o tom, že „mnoho našeho úsilí přinese minimum práce ze strany zvířete“. Tj. vynaložíme poměrně hodně energie při snaze přimět koně k jedinému krůčku požadovaným směrem. A výsledkem je, že kůň stejně neudělá víc než to, co musí.

pozn: Pozitivní posilování je založeno na absenci jakýchkoli nepříjemných podnětů. Tyto znalosti shrnuje a prakticky využívá např. clicker traning for horses, propojení pozitivního posilování a etologie koní.

Cesta, která mi v současnosti dává smysl je pozitivní posilování, cesta s člověkem jako zdrojem něčeho příjemného a hlavně chtěného – odměny. Cesta podporující snahu koně přicházet na to, co vede k odměně.  Tedy koně, který ochotně dělá co od něj člověk očekává, ale hlavně aktivně hledajícího chování k tomu vedoucí.