Co je motivace?

Co je motivace?

Motivace je důvod proč koně dělají anebo nedělají to, co od nich očekáváme.

Abychom měli nějakou konkrétní definici:

„Pro všechny živé tvory platí, že motivace je to, co usměrňuje jejich chování a jednání tak, aby dosáhli určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podporují nebo tlumí jedince v tom, aby něco konal anebo nekonal.“

Důležitou informací je skutečnost, že existuje motivace vnitřní, což jsou například pudy a potřeby konkrétního jedince. A o motivaci vnější, která je výsledkem působení okolí na tohoto jedince.

K čemu motivaci potřebujeme

Prostě a jednoduše k tomu, že chceme, aby nám věnoval pozornost, aby s námi kůň spolupracoval, dělal to, co od něj očekáváme. Je prostředek k jeho výchově, výcviku, učení. Neméně důležité je, že při práci s koněm jde o motivaci koní, ale také o motivaci nás lidí a to rozhodně ne v poslední řadě.

Jak motivaci využíváme

Lidé a jejich touha ovládnou schopnosti koně je naší motivací, ať již vychází z jakýchkoli našich cílů. Naše snahy o výcvik koně jsou zmiňovanou vnější motivací koně. Vnitřní motivací koně využíváme k tomu, abychom koně přiměli na náš výcvik reagovat.

Jak bylo řečeno výše, vnitřní motivace jsou pudy a potřeby koně. Člověk je v jejich využívání opravdu „vynalézavý“ a přišel na to, že díky ovlivňováním vnějšího prostředí, může využít vnitřní motivaci koně. To je chtít něco získat a nebo naopak něčemu se vyhnout.

A tak motivuje ochotu vyhovět požadavku člověk koni působením něčeho nepříjemného, anebo naopak zajistí, že něco nepříjemného působit přestane, že do prostředí koni přidá něco příjemné, nebo to naopak z jeho prostředí něco příjemného odstraní. 

Učení, (či výcvik nebo výchovu) jak jsem jej zde naznačil, popisuje věda zabývající se operantním podmiňováním. Znalost principů motivace společně s pochopením etologie tohoto druhu, nám umožňuje efektivně a přesto ohleduplně připravovat a vychovávat koně.