Osobní prostor jako zóna kontaktu

Osobní prostor si můžeme představit jako jakousi myšlenou hranici okolo sebe samého. Všechno za touto hranicí je jakýmsi veřejným prostorem, ve kterém se míjíme s těmi ostatními

Naplnění potřeb koně

BEZPEČÍ – KLID – HRY – POTRAVA je zjednodušeně základní čtveřice potřeb koně. Jejich znalost a naplnění potřeb koně je další dílek do skládačky naší snahy o vyrovnaného a ochotného koně.