Malé cíle

Malé cíle

Tento příspěvek obsahuje „Old Shool“ texty z doby kdy jsem ještě pracoval pomocí technik odvozených od HS. Mnoho informací v nich je již dnes překonaných jak po stránce možnosti řešení situací, tak z pohledu toho jak se lidé a jejich koně do těch situací dostali. Časem se mi snad podaří tyto texty revidovat.  V současné době se věnuji učení, výchově a tréninku koní na základě metodiky klikr tréninku, tj. s využitím pozitivního posilování chování.

Malé cíle je název používaný v NHS pro metodiku, která souvisí s teorií učení. Pro podrobnosti zkuste hledat informace například pro termín shaping, nebo postupná aproximace.

Principem malých cílů je, že chování, kterého chceme u koně dosáhnout, rozdělíme na postupné kroky – malé cíle, vedoucí  anebo obsažené ve výsledném chování.

Jednoduchý příklad: Cílem je dojít z jedné strany místnosti na druhou stranu. Malým cílem bude naučit se udělat jeden – první krok. Dalším malým cílem spojit dva kroky dohromady, a potom jich spojit tolik, abychom došli k protější zdi.

Je ovšem docela možné, že nejprve bude třeba naučit se udělat první krok – zvednou nohu, přenést ji dopředu, položit na zem, přenést na ní váhu a to samé udělat s druhou nohou…

A aby to nebylo jednoduché, co kdybychom se ještě naučili otočit se tak, abychom šli správným směrem… 🙂

Malé cíle se dost možná mohou skládat z ještě menších malých cílů, nezapomínejte na to! Zvláště tehdy, když se nedaří!

Posilováním těchto malých cílů, postupně po jednotlivých krůčcích a jejich spojováním dojdeme k výslednému chování.

Přičemž posilováním je myšleno působení důsledku chování, zjednodušeně řečeno, dosažení odměny či odstranění nepříjemného. V NHS je takto používána pauza/klid u člověka a odebrání tlaku/pomůcky.

Samozřejmě existují i další způsoby v mnoha případech účinnější a efektivnější. To jsem nastínil v poznámce o motivaci.